O inciativě

O

Jistota je občanská iniciativa, která si klade za cíl chránit seniory a další ohrožené skupiny obyvatel – bojovat v jejich zájmu za to, aby v souvislosti s pandemií koronaviru na ně byl brán ohled. Aby se přijímala, respektovala a dodržovala opatření, která pomohou postup pandemie zpomalit a posléze zastavit. Taková opatření, která zachraňují zdraví a životy nejen jejich, ale všech občanů České republiky.