dopis ministru zdravotnictví Žádající obnovení plošného testování v sociálních službách

d

Vážený pan
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel s žádostí o obnovení plošného testování v sociálních službách. Hovoříme zde o téměř 70.000 klientech pobytových sociálních služeb a více než 100.000 klientech pečovatelské služby. V naprosté většině případů jde, z pohledu rizika následků onemocnění novým koronavirem, o osoby v nejrizikovějších věkových skupinách a s řadou chronických onemocnění.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádná opatření, která upravují povinné testování antigenními testy v sociálních službách. Povinnost testovat klienty domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb pobytového typu skončila 3. 12. 2020. Povinnost testovaní zaměstnanců v sociálních službách skončí dnem 12. 12. 2020.

Vývoj podílu nakažených a zemřelých v důsledku COVID-19 v sociálních zařízeních v průběhu druhé vlny pandemie byl velmi nepříznivý. Odborná veřejnost se dlouhodobě shoduje, že cílené testování antigenními testy v jednotlivých ohrožených skupinách má mimořádný význam, a to zejména pokud je pravidelně opakováno. To se i prokázalo v posledních týdnech, protože počet nakažených mezi nejohroženější skupinou začal konečně klesat.

Vláda ČR rozhodla v uplynulém týdnu o zásadním rozvolňování opatření. Když vidíme, jak na toto rozvolnění zareagovala část společnosti a s vědomím, že nás čekají vánoční svátky spojené s navýšením sociálních kontaktů, je evidentní, že epidemiologická situace se během následujících týdnů opět významně zhorší. V této situaci současně zrušit pravidelné plošné testování klientů i zaměstnanců sociálních služeb je chybou, s rozhodnutím je třeba zásadně nesouhlasit a odmítnout jej jako nekoncepční, předčasné a vysoce riskantní.

Domnívám se dále, že strategie testování v sociálních službách antigenními testy by měla být navázána na Vámi představený a zavedený systém PES, a to tak, že při 3. a 4. stupni by měli být plošně, pravidelně a povinně testováni minimálně zaměstnanci sociálních služeb a v 5. stupni i klienti pobytových sociálních služeb.

Jistota je občanská iniciativa, která si klade za cíl chránit seniory a další ohrožené skupiny obyvatel – bojovat v jejich zájmu za to, aby v souvislosti s pandemií koronaviru na ně byl brán ohled. Aby se přijímala, respektovala a dodržovala opatření, která pomohou postup pandemie zpomalit a posléze zastavit. Taková opatření, která zachraňují zdraví a životy nejen jejich, ale všech občanů České republiky.

Vážený pane ministře, děkuji, že budete této důležité problematice věnovat svoji pozornost.

S pozdravem

MUDr. Boris Šťastný, MBA
Jistota – občanská iniciativa

6. prosince 2020

Vytvořil Boris Šťastný