Zásadně odmítáme ukončení plošného testování v sociálních službách. Odmítáme i prodloužení zákazu návštěv

Z

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nová mimořádná opatření, která upravují povinné testování antigenními testy. Jedná se o tyto změny:

•    Povinnost testovat klienty domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb pobytového typu končí dnem 3. 12. 2020.

•    Povinnost testovaní zaměstnanci končí dnem 12. 12. 2020.

Vláda ČR dále vydala 20. 11. 2020 usnesení č. 1196, kterým prodloužila zákaz návštěv v pobytových zařízeních do 12. 12. 2020.

Podíl a dynamika růstu nakažených a zemřelých v důsledku COVID-19 v sociálních zařízeních je alarmující. Odborná veřejnost se shoduje, že cílené testování antigenními testy v jednotlivých ohrožených skupinách má mimořádný význam. Přesto, v této situaci, rozhodlo MZČR o zrušení pravidelného plošného testování klientů i zaměstnanců! S tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasíme a odmítáme jej jako nekoncepční, předčasné a vysoce riskantní.

Namísto ponechání stabilního a účinného řešení v podobě pravidelného plošného testování a umožnění návštěv vláda navíc izolovala klienty od rodin na další tři týdny. I proti tomu je nezbytné se zásadně ohradit. Izolaci klientů od rodin není možné nadále prodlužovat a návštěvy je potřeba okamžitě uvolnit, a to případně i za cenu zvláštních opatření (ochranné pomůcky, testování návštěv antigenními testy, doložení negativního PCR-RT testu apod.).

23. listopadu 2020

MUDr. Boris Šťastný, MBA
Občanská iniciativa Jistota

Vytvořil Boris Šťastný