Povinné, plošné a státem hrazené testování pracovníků v sociálních zařízeních nelze dále odkládat

P

V posledních týdnech dochází k alarmujícímu nárůstu počtu nakažených novým koronavirem COVID-19 v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem pečující o nemocné s demencí atd.), a to jak co do počtu zasažených zařízení, tak i počtu nemocných z řad klientů. Přitom jde o vůbec nejohroženější skupinu obyvatel, a to s ohledem na věk klientů tohoto typu sociálních služeb a rozsah a závažnost jejich onemocnění. Navíc, tato skupina nemocných, s ohledem na vysoké procento nutných hospitalizací, pak významně zatěžuje stále se ztenčující kapacitu lůžkových zdravotnických zařízení.

Napříč celou politickou reprezentací opakovaně slýcháme, že je nezbytné tuto skupinu maximálně ochránit. Vláda ČR dne 8. října 2020 plošně zakázala návštěvy v těchto zařízeních, opatření bylo dne 23. 10. 2020 prodlouženo až do skončení nouzového stavu. Přes toto logické a důležité opatření však výskyt nákazy koronavirem v sociálních zařízeních den ode dne nadále roste. Tím důvodem je skutečnost, že vlivem narůstajícího počtu nemocných ve společnosti je stále více zasažen personál těchto zařízení, tedy pečovatelé, sestry a další pracovníci v kontaktu s klienty.

Řešení k zastavení této kritické situace spatřujeme v plošném, povinném, plně hrazeném testování všech pracovníků pobytových sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty, a to aktuálně ve frekvenci 1 x za 5 dnů. S ohledem na omezené kapacity a cenu PCR testů mohou dostatečně posloužit tzv. antigenní testy z výtěru nosohltanu. Drtivá většina pobytových sociálních služeb disponuje zdravotnickým personálem schopným provedení a vyhodnocení takového testu zajistit.

Urychlené zavedení povinného a státem hrazeného testování pracovníků pobytových sociálních služeb pokládáme, vedle důsledného dodržování režimových opatření ze strany samotných poskytovatelů, za v tuto chvíli jediný dostupný a účinný způsob, jak dostatečně ochránit klienty pobytových sociálních služeb a jak významně omezit přesun epidemie do sociálních zařízení.

25. října 2020

MUDr. Boris Šťastný, MBA
Občanská iniciativa Jistota

Vytvořil Boris Šťastný