JISTOTA PRO SENIORY

JISTOTA PRO OHROŽENÉ SKUPINY

JISTOTA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Jistota je občanská iniciativa, která si klade za cíl chránit seniory a další ohrožené skupiny obyvatel – bojovat v jejich zájmu za to, aby v souvislosti s pandemií koronaviru na ně byl brán ohled. Aby se přijímala, respektovala a dodržovala opatření, která pomohou postup pandemie zpomalit a posléze zastavit. Taková opatření, která zachraňují zdraví a životy nejen jejich, ale všech občanů České republiky.

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

Seneca

Nejnovější příspěvky

dopis ministru zdravotnictví Žádající obnovení plošného testování v sociálních službách

d

Vážený panDoc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.Ministr zdravotnictvíMinisterstvo zdravotnictví ČRPalackého náměstí 375/4128 01 Praha 2 Vážený pane ministře, obracím se na Vás jménem seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel s žádostí o obnovení plošného testování v sociálních službách. Hovoříme zde o téměř 70.000 klientech pobytových sociálních služeb a více než 100.000 klientech pečovatelské...

Zásadně odmítáme ukončení plošného testování v sociálních službách. Odmítáme i prodloužení zákazu návštěv

Z

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nová mimořádná opatření, která upravují povinné testování antigenními testy. Jedná se o tyto změny: •    Povinnost testovat klienty domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb pobytového typu končí dnem 3. 12. 2020. •    Povinnost testovaní zaměstnanci končí dnem 12. 12. 2020. Vláda ČR dále vydala 20. 11...

Povinné, plošné a státem hrazené testování pracovníků v sociálních zařízeních nelze dále odkládat

P

V posledních týdnech dochází k alarmujícímu nárůstu počtu nakažených novým koronavirem COVID-19 v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem pečující o nemocné s demencí atd.), a to jak co do počtu zasažených zařízení, tak i počtu nemocných z řad klientů. Přitom jde o vůbec nejohroženější skupinu obyvatel, a to s ohledem na věk...